Verkiezingen 2017 Bestuur Gezinsbond Merelbeke

Verkiezingen van het bestuur van de Gezinsbond Merelbeke - 2017

Gezinsbond Verkiezingen

Om de 6 jaar worden binnen de Gezinsbond van aan de basis tot aan de ‘top’ bestuursverkiezingen gehouden.

Op dinsdag 7 maart 2017 wordt een nieuw bestuur gekozen voor onze Gezinsbondsafdeling Merelbeke. 

Ieder lid is hierop uitgenodigd.

Ieder lid kan zich ook kandidaat stellen.

 

We hebben binnen onze bestuursploeg reeds gevraagd wie wat wil doen in de bestuursploeg gedurende de komende periode.

Na deze rondvraag blijken de volgende functies zonder kandidaat:

 • Verantwoordelijke Jonge Gezinnenaktie (bij voorkeur geboren na 01/01/1977)

  • Klik HIER voor meer info

 • Medewerker(s) Jonge Gezinnenaktie (bij voorkeur geboren na 01/01/1977) 

  • Klik HIER voor meer info

 • Verslaggever bestuursvergaderingen 

  • Hiervoor zoeken we iemand die vlot een verslag kan maken met de PC en die zich ook interesseert in de globale werking van de Gezinsbond

  • Klik HIER voor meer info

 • Coördinator Kinderoppasdienst 

  • Taak van de KOD-coördinator: als coördinator van de kinderoppasdienst fungeer jij als spil tussen de gezinnen die een babysit zoeken en de babysitters zelf. Zowel naar deze gezinnen als naar de kinderoppassers toe neem je bepaalde taken op. Verder maak je als bestuurslid deel uit van de afdelingsploeg.

 • Extra Wijkverantwoordelijke(n)  

  • Klik HIER voor meer info

 • Losse medewerker(s)  

  • vooral voor onze jaarlijkse 2de handsbeurs maar ook voor andere aktiviteiten die u eventueel zelf mag voorstellen

  • Klik HIER voor meer info

 • Bestuursleden zonder functie

  • mensen die aan de vergaderingen deelnemen maar nog even de kat uit de boom willen kijken voordat ze zich verder engageren

 • Ook zoeken we mensen die de Gezinsbond willen vertegenwoordigen in lokale overlegorganen (Culturele raad, Jeugdraad, Drugpreventie, …)

 

Om u als kandidaat te laten registreren voor een vacature of voor meer info, kan u mailen naar onze voorzitter via voorzitter@gezinsbond-merelbeke.be

Ook kandidaten voor andere functies kunnen zich melden via bovenstaand mailadres.

 

Zie ook http://www.watjijkan.be

 

(*) Deze verkiezingen verlopen volgens bepaalde spelregels die in de statuten, het Huishoudelijk Reglement (HR) of via interne afspraken bepaald zijn. Voor de goede orde is het belangrijk dat iedereen zich daar aan houdt.