Inschrijven Tweedehandsbeurs 2018 Gezinsbond Merelbeke

Inschrijven kan vanaf donderdag 18 januari 2018 12u15.

 

Onze tweedehandsbeurs gaat dit werkjaar door

op Zondag 18 maart 2018 van 9u00 tot 12u00

in de "Go! Merelbeke Basisschool", Gaversesteenweg 195 te 9820 Merelbeke.

De gezinnen staan zelf in voor de verkoop.

De Gezinsbond voorziet verkoopstanden waar de deelnemers hun kinderkleding, speelgoed, kindergerief en dgl. kunnen aanbieden.
Deze standen zijn +/- 2m diep en elk voorzien van een tafel(s). De afmetingen van de tafelruimte is +/- 2m20 x 0m75 of 2m40 x 0m80 of gelijkaardig. 
(De deelnemer kan er ook voor kiezen om geen tafelruimte beschikbaar te hebben en zelf een tafel of kledingrekken mee te brengen)

De deelnameprijs voor leden Gezinsbond bedraagt:
* Lengte 3 strekkende meter = € 20,00 + € 5,00 waarborg/per persoon (minimum 1 persoon - maximum 4 personen)

Voor niet-leden geldt het dubbele van dit tarief:
* Lengte 3 strekkende meter = € 40,00 + € 5,00 waarborg/per persoon (minimum 1 persoon - maximum 4 personen)

Algemene Voorwaarden (link aanklikken om de algemene voorwaarden te consulteren)

Hoe inschrijven als deelnemer:

1. Maak een voorlopige reservatie als standhouder door je gegevens hieronder in te vullen.

Velden met een * zijn verplicht in te vullen.

Je persoonlijke gegevens:

xxxx
Noteer de naam van de deelgemeente.
Noteer hier uw GMSnr waarop u ook bereikbaar bent tijdens de tweedehandsbeurs.
Noteer hier de Nummerplaat van het voertuig (en indien nodig ook van de aanhangwagen) waarmee u naar de tweedehandsbeurs komt. Bij problemen met een voertuig, kan het bestuur vlot de eigenaar verwittigen.
Naar dit mailadres zal alle correspondentie rond je inschrijving gezonden worden. VERMIJD ...@hotmail.com adressen, want deze kunnen problemen geven bij de verdere communicatie.
Leden noteren hier hun lidnummer. (xxx-xxx-xxx / Bijv. 123-456-789) - (Niet de 10 cijfers van het kaartnummer).
  • Lengte 3 strekkende meter / leden € 20,00  + € 5,00 waarborg/persoon - niet leden € 40,00 + € 5,00 waarborg/persoon - (minimum 1 persoon - maximum 4 personen)
  • Deze standen zijn +/- 2m diep en elk voorzien van een tafel(s). De afmetingen van de tafelruimte is +/- 2m20 x 0m75 of 2m40 x 0m80 of gelijkaardig. (De deelnemer kan er ook voor kiezen om geen tafelruimte beschikbaar te hebben en zelf een tafel of kledingrekken mee te brengen)
Duid hier aan als je geen tafelruimte wil gebruiken. (De deelnemer kan er ook voor kiezen om GEEN tafelruimte beschikbaar te hebben en zelf een tafel of kledingrekken mee te brengen)
Indien akkoord, hier aanvinken. Indien niet akkoord, geen inschrijving mogelijk.
(Deze naam zal op de badge als genoteerd staan) § 11. Bij de inschrijving zullen, naast de inschrijver/verantwoordelijke van de stand, nog 3 personen kunnen geregistreerd worden als medewerker (= iedere persoon die meehelpt of aanwezig is op uw stand). Iedere deelnemer zal, bij aankomst in de zaal, de badges (minimum 1, maximum 4) krijgen waarop de naam (= geregistreerd bij inschrijving) en standnummer is vermeld. Voor deze badges zal een waarborg van € 5,00 per badge samen met de deelnameprijs betaald worden via overschrijving. ... De badge wordt door de standhouders constant (= van aankomst tot vertrek) zichtbaar gedragen. Ook tijdens het opstellen van de stand en uitladen van de wagen, dient een geregistreerde badge gedragen te worden. Ook de personen die tijdens de beurs niet aanwezig blijven. Zonder badge komt men er niet in tussen 07u00 en 9u00.
Vul hier uw geboortedatum in. § 09. ... Een inschrijver/verantwoordelijke standhouder is meerderjarig (op de dag van inschrijving).
(Bijv. 592-1234567-89) - § 10. Omwille van eerdere pogingen tot fraude met lidmaatschappen en andere adressen, zijn we genoodzaakt om nog strenger toe te zien op de inschrijvingen en aanwezigen. De inschrijver/verantwoordelijke zal bij inschrijving ook bijkomend het kaartnummer van eigen elektronische identiteitskaart (e-ID) noteren. Bij aanmelding aan het begin van de beurs, kan bij twijfelgevallen, de e-ID via een kaartlezer gecontroleerd worden en zo ook het adres van de e-ID en lidkaart gecontroleerd worden. Indien dan toch een poging tot fraude wordt vastgesteld, zal deze persoon niet toegelaten worden tot de tweedehandsbeurs.
(Deze naam zal op de badge als genoteerd staan. Indien hier geen naam genoteerd staat, kan de stand slechts bemand worden door 1 persoon!)
(Deze naam zal op de badge als genoteerd staan. Indien hier geen naam genoteerd staat, kan de stand slechts bemand worden door 2 personen!)
(Deze naam zal op de badge als genoteerd staan. Indien hier geen naam genoteerd staat, kan de stand slechts bemand worden door 3 personen!)

Je ontvangt melding van uw voorlopige reservatie.

2. Bevestig deze voorlopige reservatie door je deelname over te schrijven op rekening:
BE73 9799 6299 2460 van Gezinsbond Merelbeke, 9820 Merelbeke (opgelet - ander rekeningnummer dan vorige jaren)

met vermelding van “2de handsbeurs”, Nr, gewenst aantal lopende meter, naam en adres van de deelnemer indien dit ongelijk is aan de rekeninghouder, lidnummer Gezinsbond (indien van toepassing) en dit binnen de vijf dagen na reservatie.

Als naam van de deelnemer verschillend is van de naam van de overschrijvende rekening, gelieve dit vak ook in te vullen. Dit maakt het ons gemakkelijker om uw betaling te koppelen aan je voorlopige reservatie.

3. Je ontvangt hiervan een bevestiging van ontvangst en van jouw deelneming als standhouder.
Uitsluitend de inschrijvingen die gereserveerd en tijdig bevestigd zijn worden toegekend en dit in volgorde van de ontvangst van jouw bevestiging.
Onvolledige inschrijvingen kunnen we niet aanvaarden.

4. Kort vóór de beurs ontvang je jouw inschrijvingsnummer voor jouw deelname.

De toegang tot de beurs is gratis.

Het bestuur is niet verantwoordelijk bij gebeurlijke ongevallen.

Inlichtingen: tweedehandsbeurs@gezinsbond-merelbeke.be

NB: Het is mogelijk dat we een fotoreportage over de tweedehandsbeurs maken en die vervolgens op de website van Gezinsbond Merelbeke publiceren.
Indien je zelf of iemand van je gezin niet op deze foto's willen, meldt dit dan vooraf aan de fotograaf.

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te controleren of u een menselijke bezoeker bent om zo spam te voorkomen.
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.